Ambacht & Innovatie

Circulair op de Miensker

Circulair op de Miensker

Dit is een project in het programma Wad van Waarde (www.wadvanwaarde.nl) . In dit project werken boeren, ontwerpers, ambachtslieden, producenten, afnemers en studenten aan een nieuwe kleinschalige circulaire economie, die gebruik maakt van het plastic afval en lokaal...

Lees meer
Wad van waarde

Wad van waarde

 - Van waste naar biobased - Het maken van biobased alternatieven voor plastic in het Waddengebied Wad van waarde is een initiatief waarmee we de komende jaren biobased herbruikbare alternatieven ontwikkelen voor plastic producten die vaak in de Waddenzee belanden. We...

Lees meer
Van vlas tot lap

Van vlas tot lap

Het Friesland College opleiling Mode Design biedt vanaf september 2019 het keuzedeel 'Van Vlas tot Lap' aan. Samen met It Erfskip is hiervoor een lessenserie ontwikkelt. Gedurende 12 weken worden alle bewerkingen van het productieproces van de grondstof vlas tot het...

Lees meer
Boven en onder de waterlijn

Boven en onder de waterlijn

In het kader van LF2018 werd door de gemeente Heerenveen subsidie beschikbaar gesteld voor projecten die cultuur en toerisme aan elkaar verbonden. Samen met Jachthaven De Drijfveer in Akkrum heeft It Erfskip dit vormgegeven en hier uitvoering aan gegeven, We verbonden...

Lees meer
Fryske trui

Fryske trui

Crowdfunding UdateCirculaire Fryske trui 121 % !!!! Collectors item in het kader van Leeuwarden culturele hoofdstad.  Friesland is koploper op het gebied van circulariteit. Daarom maken circulair textielbedrijf Loop.a life en Social Design Lab It Erfskip samen met...

Lees meer
Vrijheidswijk Leeuwarden

Vrijheidswijk Leeuwarden

De bewoonsters van de Vrijheidswijk in Leeuwarden hebben diverse achtergronden en hebben hun oorsprong in verschillende delen van de wereld. Ook heeft iedere vrouw een eigen verhaal/ervaring over het heitelân en het wonen in Fryslân. It Erfskip heeft meerdere...

Lees meer
Wad maak je?

Wad maak je?

In het kader van het project ‘Wad maak je’, ondersteund door het Waddenfonds en het Iepen Mienskipfûns, hebben de leerlingen 2 VWO van het Dockinga College gewerkt aan de ontwikkeling van unieke souvenirs van waddenklei, 3D-printing en de techniek van het edelsmeden...

Lees meer
Souvenir & Ambacht

Souvenir & Ambacht

Souvenir & Ambacht Dit project richt zich op het ontwikkelen van nieuwe toepassingen voor Friese ambachten zodat techniek of het ambacht dat onder druk staat, blijft bestaan. Friesland kent van origine een grote verscheidenheid aan ambachts- en vaklieden. De...

Lees meer
Mienskip; Maak-je-mee-sessies

Mienskip; Maak-je-mee-sessies

In het pand aan de Oosterstraat hebben we voorbereidende maaksessies gehouden samen met verschillende groepen inwoners van Leeuwarden. Zo is er een demonstratie vilten gegeven aan de mensen van de werkplaats Vrijheidswijk, hebben we stoelen gepimpt met jonge...

Lees meer
Erfgoed Vlas

Erfgoed Vlas

In NoordOost Fryslân werd vroeger veel vlas verbouwd en verwerkt. Het gewas kan in z'n geheel worden gebruikt. Vlasvezel wordt gekaard, gesponnen en geweven tot linnen, van het zaad  wordt (lijnzaad)olie gemaakt. Als je weet welke bewerking het vlas nodig heeft...

Lees meer
Erfgoed Workumer Aardewerk

Erfgoed Workumer Aardewerk

Mede dankzij het Cultuur- en participatiefonds zijn we bezig met een bijzonder project in Workum. Ontwerpers zijn door ambachtsmensen meegenomen in de wereld van Workumer aardewerk. Deze kleisoort heeft een lange traditie. Draaien, kerven, glazuren, de klei blijkt...

Lees meer
LF2018: Celebrating Diversity

LF2018: Celebrating Diversity

Celebrating Diversity was het eerste bidbookproject waarmee we een maaksessie hebben gehad. zet ontwerpers en projectvertegenwoordigers aan een tafel, wissel met elkaar uit over landschap, weidevogels, natuur, biodiversiteit en ziedaar: ideeën zat voor souvenirs. De...

Lees meer
Partnerprogramma kunst & Kitsch

Partnerprogramma kunst & Kitsch

Samen met de creatieve dagbestedingslocaties van Talant en Wil presenteerde It Erfskip vrijdagochtend 7 oktober de Kunst & Kitsch dag. De locaties hadden hun gemaakte spullen uitgestald zodat de juryleden deze konden bekijken en van tips en trucs voorzien....

Lees meer