Erfgoed Vlas

In NoordOost Fryslân werd vroeger veel vlas verbouwd en verwerkt. Het gewas kan in z’n geheel worden gebruikt. Vlasvezel wordt gekaard, gesponnen en geweven tot linnen, van het zaad  wordt (lijnzaad)olie gemaakt. Als je weet welke bewerking het vlas nodig heeft voordat het een garen is, begrijp je ook waarom het op de achtergrond is geraakt: het is heel intensief en tijdrovend werk. De laatste tijd komt vlas weer meer onder de aandacht, er wordt plaatmateriaal van gemaakt en gebruikt voor isolatie. Ook zien we toepassingen van vlas in bioplastic.

Rondom vlas zijn we gaan kijken naar nieuwe mogelijkheden om producten te maken met het Erfskip-label. We betrekken partijen die de verwerking van gewas naar vezel voor hun rekening kunnen nemen; zo maken we nieuwe ketens die waarde toevoegen aan deze prachtige grondstof. Makke yn Fryslân, mede mogelijk gemaakt door het Cultuur Participatie Fonds.