Wad van waarde

 – Van waste naar biobased –

Het maken van biobased alternatieven voor plastic in het Waddengebied

Wad van waarde is een initiatief waarmee we de komende jaren biobased herbruikbare alternatieven ontwikkelen voor plastic producten die vaak in de Waddenzee belanden. We starten met het maken van afbreekbare halffabricaten waarmee we bijvoorbeeld vissershandschoenen, bootkussens en voedselverpakking kunnen maken.

Lokale grondstoffen
Er worden verschillende lokale gewassen en biopolymeren onderzocht. Voor de vissershandschoenen en bootkussens werken we met in Friesland verbouwd vlas. We gebruiken de lange vezel van het vlas voor het maken van  linnen. In een volgende fase kijken we ook naar de olie en het stro. Voor de etensbakjes (Wadtroesjka’s) worden meerdere afbreekbare biopolymeren onderzocht, o.a. op basis van suikerbiet.

Icoonproducten
Ontwerpers halen inspiratie uit het Waddengebied –  van mens en natuur – en ontwerpen multi use producten. Met deze icoonproducten maken we de transitie naar een plasticvrij Waddengebied inzichtelijk en tastbaar voor zowel ondernemers, als de eindgebruikers.

Inclusieve waardeketens
Om de producten te maken organiseren we lokale en inclusieve waardeketens, die mensen perspectief bieden op werk, goed zijn voor het milieu en passen in de transitie naar een circulaire economie. Met een netwerk van lokale belanghebbenden op het gebied van grondstoffen, productie, kennis, onderwijs en markt werken we samen aan een maakindustrie, die vervolgens ook kan worden ingezet voor andere biobased producten.

Open innovatie
De resultaten, kennis en ervaring delen we met het werkveld, nationaal en internationaal, door middel van design pressure cookers, een symposium en een toolkit met voorbeelden van circulaire verdienmodellen.

Voorbeeldregio
De komende jaren maken we van het Waddengebied een voorbeeldregio, waar economie, natuur en toerisme in balans zijn. Waar we gebruik maken van de ruimte, lokale grondstoffen, kennis en talent om aansprekende producten te maken met respect voor mens, dier en milieu en waar vraag naar is.

 

 

 

Waar: Waddengebied
Wanneer: meerjarig vanaf 2021
Partners: House of Design, Ecoras, TCNN, Vanhulley, It Erfskip,  Agrarisch Collectief Waadrâne, Van de Bilt zaden en vlas, Friesland College en NHL Stenden Hogeschool.
We werken samen met Circulair Friesland, de vissers van SOLT, de COOP in Holwerd, Baflo en Uithuizen, Spar Zoutkamp, CIV Lauwersoog, Rijksuniversiteit Groningen, Waddengoud, Terwisscha&Wagenaar, de Vlasroute en Community Plasticvrije Wadden.
Financiële steun: Waddenfonds, provincie Groningen, provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân.