Pottenbakken Siete Koch

Souvenir & Ambacht

Dit project richt zich op het ontwikkelen van nieuwe toepassingen voor Friese ambachten zodat techniek of het ambacht dat onder druk staat, blijft bestaan. Friesland kent van origine een grote verscheidenheid aan ambachts- en vaklieden. De Friese identiteit komt grotendeels voort uit deze ondernemende ambachtslieden. Friesland staat bijvoorbeeld bekend om zijn verscheidenheid aan kleine bedrijfjes in aardewerk. Deze zijn in Friesland langer blijven bestaan en er is van generatie op generatie kennis doorgegeven. Helaas zien we in de huidige tijd dat hierin een kentering komt en steeds meer bedrijfjes ook hier verdwijnen. Klanten hebben door de industrialisering steeds minder waardering voor het vakwerk, dat puur maar arbeidsintensief is.

Projecten vanuit Stichting It Erfskip richten zich op het activeren, betrekken en laten participeren van inwoners uit Friesland bij Culturele Hoofdstad 2018. We bieden een podium voor ambachtslieden, ontwerpers en kunstenaars en richten ons daarbij onder andere op ambachten. Deze worden middels innovatie in een nieuw jasje gestoken zodat met bewustwording van het oude ambacht een nieuwe toepassing en/of ontwerp ontstaat. Dit zorgt ervoor dat het ambacht weer aandacht krijgt en bijdraagt aan het blijven voortbestaan van dit erfgoed.

Er is ingezet op de clusters:

  • Workumer aardewerk (kerfsneetechniek)
  • Vlas & textiel (nieuwe toepassingsmogelijkheden)
  • Houtverbindingen (3D geprinte houtverbindingen en haar toepassing

Werkwijze:

  1. Informeren en inspireren
  2. Clusters vormen per ambacht, kennismaking
  3. Ontwikkeling concept/prototype in een nieuwe jasje
  4. Tentoonstelling ambachten en souvenirs
  5. Workshops