In het kader van het project ‘Wad maak je’, ondersteund door het Waddenfonds en het Iepen Mienskipfûns, hebben de leerlingen 2 VWO van het Dockinga College gewerkt aan de ontwikkeling van unieke souvenirs van waddenklei, 3D-printing en de techniek van het edelsmeden waarbij gebruik gemaakt wordt van zeeschuim. Het centrale thema in dit project is ‘ambacht en innovatie’; op welke manieren kun je leren van het oude ambacht en de techniek verder brengen naar de 21e eeuw. Ook is er aandacht voor het ‘lokale maken’; wat kun je maken van de grondstoffen in je directe omgeving.

In het lesprogramma zijn de leerlingen letterlijk gestart op papier. Ze hebben mindmaps gemaakt op basis van vragen zoals ‘Wat is een herinnering?’ en ‘Waar denk je aan bij Fryslân en het Wad?’ Vervolgens zijn ze hun ‘souvenir’ gaan schetsen, werd de stap gezet naar 3D denken en hebben ze hun schetsen omgezet in een 3D ontwerp. In de volgende les kwamen Dineke Taal en Else Beishuizen de leerlingen vertellen over de eigenschappen van klei en het proces van edelsmeden. Om echt gevoel te krijgen met het materiaal was er ook tijd voor de handen in de klei.

(groot) Ouders kwamen naar school en hadden een voorwerp meegebracht wat hen herinnerde aan een mooi moment. De leerlingen vroegen hun naar waarom juist het meegebrachte souvenir een mooie herinnering symboliseert. Deze informatie vertaalden ze weer in hun eigen ontwerp. Deze les was een mooie brug tussen leerling en (groot)ouders.

Tijdens een waddenexcursie bij Peasens Moddergat hebben de leerlingen specifieke materialen van het Wad verzameld en op verschillende plekken naar grote hoeveelheden, nog natte, klei geboord. Dit waddenklei wordt gebruikt voor het 3D-printen van de uiteindelijke souvenirs. Een andere groep leerlingen is in het atelier van MOOIwerk verder gegaan met het ontwerpen van een sierraad door middel van edelsmeden. Ze hebben een unieke waddenpin ontworpen en gemaakt.

De leerlingen hebben tijdens het lesprogramma ‘Wad maak je’ kennisgemaakt met het hele ontwerp- en maakproces van een product. Van het bedenken door associëren van onderwerpen naar het maken van ontwerpschetsen. Vervolgens het leren 3D- tekenen en gedegen onderzoek naar de eigenschappen van materialen om tot een definitief ontwerp te komen.

De lerares vroeg bij de afsluiting of de lessen voor Beeldende Vorming altijd zo gegeven moeten worden. De leerlingen riepen volmondig ‘JA!’ en zeiden het volgende:

‘Hierdoor weten we nu hoeveel tijd het kost om een product te bedenken en te maken.’
‘Eerst vond ik die waddenklei stinken, maar ik vind het nu heel cool.’

Het eindresultaat was te zien tijdens een tentoonstelling in de school.

it erfskip project makke yn fryslan