FlaaksSkoalle 2022

FlaaksSkoalle 2022

De Flaaksskoalle op 12 december in het Fries Museum goed bezocht en goed ontvangen!Dit event was georganiseerd vanuit het programma Wad van Waarde, project Circulair op de Miensker, waarin vanuit diverse invalshoeken de waarde van vlas werd uitgelicht.De waarde van...

Community Kunstwerk

In het kader van het project “LF2018: Akkrum boven en onder de waterlijn” kunnen inwoners, bezoekers van de Jachthaven en toeristen op zaterdag 15 september tussen 10:00 uur en 17:00 uur onder begeleiding van Pyr Bosma (houtsnijden) en Esmé Hofman...

Akkrum: boven en onder de waterlijn”

In het kader van het project “Akkrum: Boven en onder de waterlijn” heeft It Erfskip in samenwerking met Jachthaven Drijfveer & Tusken de Marren twee workshops georganiseerd om met inwoners, bezoekers en toeristen souvenirs te maken. Een workshop duurt...