MENU

De Fryske Trui

circulaire Fryske trui

De Fryske Trui

Collectors item in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad

Friesland is koploper op het gebied van circulariteit. Daarom maken circulair textielbedrijf Loop.a life en Social Design Lab It Erfskip samen met Omrin, Gemeente Leeuwarden, Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland, Leger des Heils Reshare, de provincie Fryslân en Thialf ter gelegenheid van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 een unieke serie circulaire truien & vesten. De collectie wordt gemaakt van oude ingezamelde wollen truien in combinatie met lokaal geteeld vlas. De producten laten aan de Friese consumenten de waarde zien van hun textielafval en de mogelijkheden van hergebruik van hun lokale grondstoffen. Daarnaast willen Loop.a life en It Erfskip de maakindustrie op het gebied van textiel in Friesland stimuleren en de lokale vlasproductie nieuw leven inblazen.

Hoe krijg ik zo’n trui of vest?
Je kunt de trui of het vest bestellen via karin@iterfskip.nl 

Voor meer productinformatie zie Fryske trui

De eerste circulaire Fryske trui
It Erfskip staat voor design, circulariteit, ambacht en innovatie. Dit zijn allemaal eigenschappen die samenkomen in de eerst circulaire Fryske trui. Deze bijzondere collector’s items, de trui en het vest, worden gemaakt van afgedankte wollen truien en lokaal geteeld vlas. Zij staan symbool voor de waarde van lokale reststromen, het stimuleren van de lokale maakindustrie en de biodiversiteit. Het ontwerpproces is afgerond en de eerste prototypes zijn inmiddels te zien op de overzichtstentoonstelling ‘Makke yn Fryslân’.

Vlas van Fryske bodem
Vlas is een van de basisproducten van de Fryske trui. Doordat It Erfskip de vlasindustrie stimuleert komt het bloeiende gewas terug in het Fryske landschap als wisselteelt waarmee we de biodiversiteit stimuleren. Met enthousiaste vrijwilligers en het vlasmuseum in Ee doet It Erfskip onderzoek naar de ambachtelijke productie van vlas en hoe we dat weer tot leven kunnen brengen. Voor het verbouwen van vlas werken we samen met boeren. Door het vlas terug te brengen in het Fryske landschap zorgen we voor een nieuw economisch perspectief. Samen doen we kennis en ervaring op rondom het verbouwen en verwerken van de vlas voor textiel. Na het verzamelen van de grondstoffen worden deze verwerkt tot een hoogwaardig vezel. Door het vlasvezel toe te voegen aan gerecyclede wol ontstaat een zeer waardevol en uniek circulair Frysk product.

Gerecyclede wol 
De wol die voor de vesten en truien wordt gebruikt komt van reststromen van niet te hergebruiken weggegooide kleding en van oude wollen truien die in Fryslân ongebruikt in kasten liggen. De wol wordt in Fryslân ingezameld en gesorteerd door Omrin en Leger des Heils ReShare. Duurzaam textiel- en modemerk Loop.a life pakt daarna het proces op om van de oude truien nieuwe vezels, garens en truien te maken.

Ontwerp
De historie van Fryslân komt terug in het ontwerp. Bij het ontwerp moet je denken aan het Fryske landschap, waar je tot het midden van de vorige eeuw veel vlas zag op de velden. Na de oogst werd het vlas in schoven op het land gezet, deze vormen zie je terug in het ontwerp. De gouden kruislingse vlasschoven op het land en de wijze waarop vanuit historie de Fryske omslagdoeken gedragen werden komen terug in het bijzondere lijnenspel van het damesvest. Dit elegante lijnenspel is zowel aan de voor- als de achterkant van het vest te zien. De herentrui is een subtiele uitwerking van dit patroon en komt omgekeerd op de mouw weer terug. Het vlas is zichtbaar in het garen verwerkt en geeft de trui en het vest een hele bijzondere look & feel. Het ontwerp is in samenwerking met Berber Soepboer tot stand gekomen.

Fries kostuum

Productie
Voor de productie van de collectie worden afgedankte truien gesorteerd op kleur en compositie door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Na het sorteren worden de truien teruggebracht tot de vezel en gemengd met de vlasvezels die worden geproduceerd in samenwerking met het Vlasmuseum in Ee. Hiervan worden nieuwe garens en de truien en vesten geproduceerd. Door ons zorgvuldige productieproces – waarbij wij zowel materialen als kleuren hergebruiken – besparen wij maar liefst 500 liter water per trui en gebruiken wij geen chemicaliën. Door vlas toe te voegen ontstaat een uniek duurzaam product.

Crowdfunding
Met de Fryske trui wil It Erfskip de consument bewust maken van de waarde van restmaterialen en de lokale maakindustrie in Fryslân stimuleren op het gebied van circulair textiel en vlas. Om de totale productie te kunnen realiseren zijn we een crowdfunding gestart. Door de trui nu al te bestellen kun jij de productie mogelijk maken. Je kiest voor hergebruik van wol, je steunt de lokale maakindustrie, je zorgt voor het behoud van de ambachten rondom vlas en je zorgt voor een gezonde biodiversiteit.

We hebben al veel hulp ontvangen van mensen en bedrijven bij de start van dit initiatief en de ontwikkeling van het product. Maar we zijn er nog niet. Om de productie van de Fryske trui mogelijk te maken hebben wij jouw hulp nodig! Ga naar https://crowdaboutnow.nl/campagnes/frysketrui en doe mee.