MENU

Werkatelier “Anders Wonen”

Werkatelier “Anders Wonen”


Evenementgegevens

  • Datum:

 It Erfskip organiseert samen met Keunstwurk het Werkatelier “Anders Wonen” tijdens de themaweek “Brede welvaart en gemeenschapszin” van Panorama 2028.

Kan eenzaamheid worden tegengegaan door een andere manier van wonen?

In gemengde teams, bestaande uit burgers, overheid, creatieve professionals en studenten, gaan we andere scenario’s voor de leefomgeving verkennen die aansluiten bij de veranderende wensen voor wonen en leven. Het thema eenzaamheid komt ook aan de orde bij het project Romte Makkers dat op initiatief van Keunstwurk en It Erfskip mogelijk in 2020 van start gaat.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Data: donderdag 7 november 2019
Tijd: van 14.00 tot 17.00 uur
Locatie: De Kanselarij, Turfmarkt 11 in Leeuwarden
Prijs: deelname is gratis

Aanmelden kan tot maandag 4 november door een e-mail te sturen naar

karin@iterfskip.nl

We kijken uit naar jouw creatieve en inspirerende bijdrage!