MENU

Project: Wad maak je?

Project: Wad maak je?

In het kader van het project ‘Wad maak je’, ondersteund door het Waddenfonds en het Iepen Mienskipfûns, hebben de leerlingen 2 VWO van het Dockinga College gewerkt aan de ontwikkeling van unieke souvenirs van waddenklei, 3D-printing en de techniek van het edelsmeden waarbij gebruik gemaakt wordt  van zeeschuim.  Het centrale thema in dit project is ‘ambacht en innovatie’; op welke manieren kun je leren van het oude ambacht en de techniek verder brengen naar de 21e eeuw. Ook is er aandacht voor het ‘lokale maken’, wat kun je maken van de grondstoffen in je directe omgeving.

Met de handen in de klei

Met handen en voeten in de klei

In het lesprogramma zijn de leerlingen letterlijk gestart op papier. Ze hebben mindmaps gemaakt op basis van vragen zoals ‘Wat is een herinnering?’ en ‘Waar denk je aan bij Fryslân en het Wad?’ Vervolgens zijn ze hun ‘souvenir’ gaan schetsen, werd de stap gezet naar 3D denken en heben ze hun schetsen omgezet in een 3D ontwerp. In de volgende les kwamen Dineke Taal en Else Beishuizen van MOOIwerk in Dokkum de leerlingen vertellen over de eigenschappen van klei en het proces van edelsmeden. Om echt gevoel te krijgen met het materiaal was er ook tijd voor de handen in de klei.

Tijdens de vierde les waren 14 ouders en 1 pake weer even leerling.  Ze hadden een voorwerp meegebracht wat hen herinnerde aan een mooi moment.  De leerlingen  vroegen hun ouders en pake  naar  het  waarom juist het meegebrachte souvenir een mooie herinnering symboliseert.  Deze informatie  vertaalden ze  weer in hun eigen ontwerp. De ouders en pake vonden het erg boeiend om samen met hun (klein)kind  op school zelf ook weer creatief bezig te zijn. De les bouwde een mooie brug tussen leerling en (groot)ouder.

Tijdens een waddenexcursie op 24 november jl. bij Peasens Moddergat hebben de leerlingen specifieke materialen van het Wad  verzameld en op verschillende plekken naar grote hoeveelheden, nog natte, klei geboord. Dit waddenklei wordt gebruikt voor het 3D-printen van de uiteindelijke souvenirs.  Een andere groep leerlingen  is in het atelier van MOOIwerk verder gegaan met het ontwerpen van een sierraad door middel van edelsmeden. Ze hebben een unieke waddenpin ontworpen en gemaakt.

Ontwerpend denken in de klas

De leerlingen van 2VWO van het Dockinga College hebben tijdens het lesprogramma ‘Wad maak je’ kennisgemaakt met het hele ontwerp- en maakproces van een product. Van het bedenken door associëren van onderwerpen naar het maken van ontwerpschetsen. Vervolgens het leren 3D- tekenen en gedegen onderzoek naar de eigenschappen van materialen om tot een definitief ontwerp te komen.

Na de laatste les van het project en hard werken aan hun unieke waddensouvenir. De lerares vroeg bij de afsluiting of de lessen voor Beeldende Vorming altijd zo gegeven moeten worden. De leerlingen riepen volmondig ‘JA!’

Leerlingen waren erg verrast over de verschillende lessen en zeiden het volgende:

‘Hierdoor weten we nu hoeveel tijd het kost om een product te bedenken en te maken.’

‘Eerst vond ik die waddenklei stinken, maar ik vind het nu heel cool.’

Prototypes printen en tentoonstelling

Het eindresultaat van de leerlingen was te zien tijdens een tentoonstelling van 15 december 2017  tot 12 januari 2018  in  de school (Dockinga College, locatie De Finne).

 

De souvenirs van de leerlingen zijn te zien in een expositie van 5 april

 

t/m 4 mei 2018 bij MooiWerk aan de Hoogstraat 31 in Dokkum. Openingstijden van MooiWerk staan op hun eigen website.

 

 

 

In januari 2018 gaat het project ‘Wad maak je’ verder. Samen met bewoners en kunstenaars uit de regio gaat It Erfskip in samenwerking met atelier MOOIwerk in Dokkum verder werken aan unieke waddensouvenirs.

Voor It Erfskip was dit proces en dit lesprogramma een interessant onderzoek. Hoe leren we leerlingen om ontwerpend te denken en weer zelf te maken?

Onze toekomstige vaklieden!