MENU

Project: Vrijheidswijk Leeuwarden

It Erfskip project 'Vrijheidswijk'

Project: Vrijheidswijk Leeuwarden

De bewoonsters van de Vrijheidswijk in Leeuwarden hebben diverse achtergronden en hebben hun oorsprong in verschillende delen van de wereld. Ook heeft iedere vrouw een eigen verhaal/ervaring over het heitelân en het wonen in Fryslân. It Erfskip heeft meerdere ontwerpers/designers uitgenodigd om samen met de bewoonsters producten te ontwikkelen geïnspireerd op deze verhalen om zo te proberen de ervaringen zichtbaar & tastbaar te maken.

Dit project is in samenwerking met het ‘Wijkpanel Vrijheidswijk’ georganiseerd.