MENU

“Vlas” Linum usitatissimum

Ontwerper

Reina Visser

Categorie
producten
Tags
keramiek, lijnzaad, vilt, vlas

Design: Reina Visser
Met: Hennie Broers en Baukje Scheppink
Van: keramiek, lijnzaad, vlas en vilt

 

“De grond waar het wordt verbouwt, in de klei, gezaaid, verwerkt en gecreëerd”

 

“Flax” Linum usitatissimum

Design: Reina Visser
With: Hennie Broers and Baukje Scheppink

From: ceramics, linseed, flax and felt

 

“The soil where it is grown, sown in the clay, processed and created “

 

Momenteel verkrijgbaar bij:
te bestellen via email: karin@iterfskip.nl

 

Winkelprijs:
€ 175,-