MENU
 

PROJECTEN & ACTIVITEITEN

Omroep Fryslan in Vlasmuseum in Ee https://www.omropfryslan.nl/nieuws/831523-gezocht-oude-truien-om-2018-nieuwe-friese-truien-van-te-maken Op zaterdag 11 augustus hebben wij in het Vlasmuseum in Ee wollen truien & vesten die niet meer gedragen...

Collectors item in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad Friesland is koploper op het gebied van circulariteit. Daarom maken circulair textielbedrijf Loop.a life en Social Design Lab It Erfskip samen met Omrin, Gemeente Leeuwarden, Rabobank He...

In de maanden juni, juli en augustus 2018, elke zaterdag tussen 10:00 en 17:00 uur, kun je in Noord Fryslân met ‘Follow the Blue Line’ via een verrassende route het verhaal van de teelt van vlas tot het eindproduct linnen ontdekken. Ambachtelij...

De bewoonsters van de Vrijheidswijk in Leeuwarden hebben diverse achtergronden en hebben hun oorsprong in verschillende delen van de wereld. Ook heeft iedere vrouw een eigen verhaal/ervaring over het heitelân en het wonen in Fryslân. It Erfskip hee...

Tijdens het OranjewoudFestival staan we zaterdag en zondag (2 en 3 juni) met unieke Erfskip-producten op de kunstmarkt tegenover Hotel Tjaarda Je kunt onze collectie van producten met een bijzonder verhaal van Fryslân bekijken en kopen. Nieuwsgierig...

Onder de titel “LF 2018 Akkrum: Boven en onder de waterlijn” is in samenwerking met Jachthaven Drijfveer & Tusken de Marren een project opgezet om met inwoners, bezoekers en toeristen souvenirs te maken. Op zaterdag 21 april  en vr...

In het kader van het project ‘Wad maak je’, ondersteund door het Waddenfonds en het Iepen Mienskipfûns, hebben de leerlingen 2 VWO van het Dockinga College gewerkt aan de ontwikkeling van unieke souvenirs van waddenklei, 3D-printing en de techni...

Wat een bijzondere dag! Allereerst Recycleboulevard Kringloop Omrin Estafette van harte gefeliciteerd met de geweldige opening. Wat is het mooi geworden. It Erfskip was op 18 nov 2017 aanwezig tijdens de opening van Recyclebouylevard Kringloop Omrin ...

We verlaten het pand aan de Oosterstraat en gaan met mobiele werkplaatsen de provincie in! Om dat te markeren hebben we Rochus Aust uitgenodigd voor een bijzonder souvenir. Rochus is een muziekkunstenaar uit Keulen. Hij komt op 8 juni om 16:00 uur ee...

In het pand aan de Oosterstraat hebben we voorbereidende maaksessies gehouden samen met verschillende groepen inwoners van Leeuwarden. Zo is er een demonstratie vilten gegeven aan de mensen van de werkplaats Vrijheidswijk, hebben we stoelen gepimpt m...

In NoordOost Fryslân werd vroeger veel vlas verbouwd en verwerkt. Het gewas kan in z’n geheel worden gebruikt. Vlasvezel wordt gekaard, gesponnen en geweven tot linnen, van het zaad  wordt (lijnzaad)olie gemaakt. Als je weet welke bewerking h...

Mede dankzij het Cultuur- en participatiefonds zijn we bezig met een bijzonder project in Workum. Ontwerpers zijn door ambachtsmensen meegenomen in de wereld van Workumer aardewerk. Deze kleisoort heeft een lange traditie. Draaien, kerven, glazuren,...

Celebrating Diversity was het eerste bidbookproject waarmee we een maaksessie hebben gehad. zet ontwerpers en projectvertegenwoordigers aan een tafel, wissel met elkaar uit over landschap, weidevogels, natuur, biodiversiteit en ziedaar: ideeën zat v...

Samen met de creatieve dagbestedingslocaties van Talant en Wil presenteerde It Erfskip vrijdagochtend 7 oktober de Kunst & Kitsch dag. De locaties hadden hun gemaakte spullen uitgestald zodat de juryleden deze konden bekijken en van tips en trucs...