MENU
 

PROJECTEN

In de maanden juni, juli en augustus 2018 elke zaterdag tussen 10:00 en 17:00 uur kun je op ontdekkingstocht met ‘Follow the Blue Line’. In Noord Fryslân kun je, via een verrassende route, het verhaal van de teelt van vlas tot het eindproduct, l...

In het kader van het project ‘Wad maak je’, ondersteund door het Waddenfonds en het Iepen Mienskipfûns, hebben de leerlingen 2 VWO van het Dockinga College gewerkt aan de ontwikkeling van unieke souvenirs van waddenklei, 3D-printing en de techni...

Wij gaan samen met Loop. a life een circulaire Fryske trui ontwikkelen. Afgelopen vrijdag presenteerden wij tijdens de Week van de Circulaire Economie, ons idee voor het project: de Fryske trui. Een project waarbij lokaal gerecyclede wol en vlas uit ...

In het pand aan de Oosterstraat hebben we voorbereidende maaksessies gehouden samen met verschillende groepen inwoners van Leeuwarden. Zo is er een demonstratie vilten gegeven aan de mensen van de werkplaats Vrijheidswijk, hebben we stoelen gepimpt m...

In NoordOost Fryslân werd vroeger veel vlas verbouwd en verwerkt. Het gewas kan in z’n geheel worden gebruikt. Vlasvezel wordt gekaard, gesponnen en geweven tot linnen, van het zaad  wordt (lijnzaad)olie gemaakt. Als je weet welke bewerking h...

Mede dankzij het Cultuur- en participatiefonds zijn we bezig met een bijzonder project in Workum. Ontwerpers zijn door ambachtsmensen meegenomen in de wereld van Workumer aardewerk. Deze kleisoort heeft een lange traditie. Draaien, kerven, glazuren,...

Celebrating Diversity was het eerste bidbookproject waarmee we een maaksessie hebben gehad. zet ontwerpers en projectvertegenwoordigers aan een tafel, wissel met elkaar uit over landschap, weidevogels, natuur, biodiversiteit en ziedaar: ideeën zat v...

Samen met de creatieve dagbestedingslocaties van Talant en Wil presenteerde It Erfskip vrijdagochtend 7 oktober de Kunst & Kitsch dag. De locaties hadden hun gemaakte spullen uitgestald zodat de juryleden deze konden bekijken en van tips en trucs...