MENU

LF 2018: “Akkrum boven en onder de waterlijn”

LF 2018: “Akkrum boven en onder de waterlijn”

Onder de titel “LF 2018 Akkrum: Boven en onder de waterlijn” is in samenwerking met Jachthaven Drijfveer & Tusken de Marren een project opgezet om met inwoners, bezoekers en toeristen souvenirs te maken. Op zaterdag 21 april  en vrijdag 11 mei wordt er door It Erfskip een workshop op het terrein van de jachthaven georganiseerd

Een workshop duurt 3 uur en wordt begeleid door Pyr Bosma (houtsnijden) of Esmé Hofman (vlechten met riet/wilgentenen). Een workshop is te kort om beide technieken te leren. Daarom vragen we je bij aanmelding aan te geven of je wilt houtsnijden of wilt vlechten. De bedoeling is dat je twee souvenirs maakt; één voor jezelf en één om te doneren aan ons project.

Bij goed weer gaan we buiten aan het werk. Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Heerenveen.

Wanneer:
zaterdag 21 april 2018 van 15:00 – 18:00 uur
vrijdag 11 mei 2018 van 15:00 – 18:00 uur

Locatie: Jachthaven Drijfveer & Tusken de Marren, Ulbe Twijnstrawei 31, Akkrum

 

Aanmelden:

Kosten: € 10,= (inclusief koffie/thee en materiaal)

Stuur een mail naar: info@drijfveer.nl vermeld daarbij ‘Workshop souvenir’. Geef aan of je wilt gaan houtsnijden of vlechten met riet/wilgentenen. Je ontvangt een bevestiging en informatie over de betaling. Aanmelden kan ook bij receptie van Jachthaven Drijfveer & Tusken de Marren tijdens de openingstijden.

Je aanmelding is definitief als de betaling binnen is.