MENU

Workshop unieke souvenir maken bij Jachthaven Drijfveer & Tusken de Marren in Akkrum

Workshop unieke souvenir maken bij Jachthaven Drijfveer & Tusken de Marren in Akkrum


Evenementgegevens


Onder de titel: LF 2018 Akkrum: Boven en onder de waterlijn is in samenwerking met Jachthaven Drijfveer & Tusken de Marren een project opgezet om met inwoners, bezoekers en toeristen souvenirs te maken. Op  vrijdag 11 mei  wordt er door It Erfskip een workshop op het terrein van de jachthaven georganiseerd

Een workshop duurt 3 uur en wordt begeleid door Pyr Bosma (houtsnijden) of Esmé Hofman (vlechten met riet/wilgentenen). Een workshop is te korte om beide technieken te leren. Daarom vragen we je bij aanmelding aan te geven of je wilt houtsnijden of wilt vlechten. De bedoeling is dat je twee souvenirs maakt; één voor jezelf en één om te doneren aan ons project.

Bij goed weer gaan we buiten aan het werk. Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Heerenveen.

Wanneer: vrijdag 11 mei 2018 van 15.00 – 18.00 uur

Locatie: Jachthaven Drijfveer & Tusken de Marren, Ulbe Twijnstrawei 31, Akkrum

 

Aanmelden:

Kosten: € 10,= (inclusief koffie/thee en materiaal)

Stuur een mail naar: info@drijfveer.nl. Vermeld daarbij Workshop souvenir. Geef aan of je wilt gaan houtsnijden of vlechten met riet/wilgentenen. Je ontvangt een bevestiging en informatie over de betaling. Aanmelden kan ook bij receptie van Jachthaven Drijfveer & Tusken de Marren tijdens de openingstijden.

Je aanmelding is definitief als de betaling binnen is. Aanmelden graag vóór 10 mei 18.00 uur.